Assistent Controller

You are here

Wij zoeken een Assistent Controller

Voor Van Aalst Group B.V. zijn wij op zoek naar een enthousiaste assistent controller. Van Aalst Group is een derde-generatie MKB-familiebedrijf opererend in de innovatieve offshore sector. Het is een holdingmaatschappij met een dertigtal werknemers verdeeld over de volgende Nederlandse dochtermaatschappijen: Safeway B.V., Van Aalst Marine & Offshore B.V., Mulder Europe B.V., Cargomaxx B.V., Cargomaxx Drilling B.V. Tevens zijn er ook een tweetal Noorse dochtermaatschappijen in de vorm van Techano A.S. en Nortek Services A.S.

Als assistent controller ben jij grotendeels verantwoordelijk voor het beheer van de financiële administratie. Samen met de twee controllers ben je gedreven om processen te analyseren en voorstellen te doen om deze te optimaliseren. Daarnaast heb je een actieve rol bij de voorbereiding van de maandelijkse managementinformatie én ben jij betrokken bij interne (ad-hoc) projecten die jouw vakgebied raken.

Dus heb jij een passie voor Finance en wil jij hierin doorgroeien? Kom dan snel bij ons op gesprek!

Dit vind je leuk om te doen:

 • Inkoopfacturen coderen en inboeken;
 • Het opmaken van verkoopfacturen;
 • Debiteuren- en crediteurenbeheer;
 • Ondersteuning bij het opstellen van de maand- en jaarrapportages en het doen van aanbevelingen om de cijfers volledig, tijdig en juist te houden;
 • Het analyseren en opschonen van (tussen)rekeningen;
 • Het assisteren bij (interim) accountantscontroles, CBS en Btw-aangiftes;
 • Diverse ad-hoc werkzaamheden ten behoeve van de financiële administratie;
 • Jij bent de sparringpartner voor de controllers;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

Hierin herken je jezelf:

 • Je hebt een relevante financiële opleiding op MBO+/HBO-niveau of iets vergelijkbaars;
 • Je hebt relevante werkervaring in een soortgelijke financiële functie. Ervaring in een projectorganisatie is een pré;
 • Geen strikte 9 tot 5 mentaliteit;
 • Met jouw analytische en cijfermatige inzicht ben jij in staat om tot op detailniveau te rapporteren;
 • Jij wordt niet zenuwachtig van ad-hoc vraagstukken inclusief bijbehorende deadlines;
 • Je hebt gedegen kennis van Excel;
 • Accuraat en hands-on, maar wel informeel, makkelijk in de omgang, vriendelijk en vastberaden;
 • Kennis en ervaring van AFAS Profit is een pré;

 

Wat krijg jij ervoor terug?

Een baan

Je krijgt een baan voor 32-40 uur in een innovatief bedrijf waar geen dag hetzelfde is en waar je verder meebouwt aan de toekomst van de organisatie in een prettige en informele sfeer.

Geld

Dat is zeker niet onbelangrijk. Afhankelijk van je opleiding en ervaring zal je een marktconform salaris verdienen, met 24 bijbehorende vakantiedagen. Het vakantiegeld van 8% komt hier bovenop en zal uitgekeerd worden in mei. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding en een gunstige pensioenregeling.

De Extra’s

Denk hierbij aan een bonusregeling afhankelijk van het bedrijfsresultaat en jouw toegevoegde waarde in het bedrijf. Het bedrijf stimuleert ontwikkeling en groei van de medewerker.

Er is daarnaast de mogelijkheid om twee keer per week vers fruit te pakken, einde van de week een vrijdagmiddagborrel en uiteraard zorgen wij ervoor dat je een laptop en een mobiele telefoon tot je beschikking krijgt om je functie goed uit te kunnen oefenen. Daarnaast zijn er regelmatig informele bijeenkomsten (borrels, BBQ’s, summer- en winterevents) voor jou en je collega’s.

Kortom herken je jezelf in de hierboven genoemde? Wacht dan niet langer en kies dan voor Van Aalst Group, zodat je verzekerd bent van een leuke, interessante job voor nu en in de toekomst.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je je richten aan Edwin Visser via epv@vanaalstgroup,com of 078-6221304

Bij interesse in deze functie zouden we graag een actuele CV + Motivatiebrief ontvangen gericht aan onze HR-afdeling (t.a.v. Dominique van der Vos) via reruitment@vanaalstgroup.com

 

We are looking for an Assistant Controller

For Van Aalst Group B.V. we are looking for an enthusiastic assistant controller. Van Aalst Group is a third-generation SME family business operating in the innovative offshore sector.

As an assistant controller you are largely responsible for managing the financial administration. With the two controllers you are driven to analyse processes and make proposals to optimize the financial administration. You have an active role in the preparation of the monthly management information, and you are involved in internal (ad-hoc) projects that relate to your field of knowledge.

Do you have a passion for Finance, and do you want to grow in it? Then come and have a chat soon!

 

We ask:

 • Coding and booking purchase invoices;
 • Prepare and finalize (sales) invoices;
 • Debtor and creditor management;
 • Supports in the preparation of the monthly and annual reports and makes recommendations to keep the figures complete, timely and correct;
 • Analysing and managing general ledgers;
 • Assisting in the preparation of (interim) audits, CBS forms and the VAT (questions);
 • Various ad-hoc activities for the financial administration;
 • You are the sparring partner for the controllers;
 • Good command of the English and Dutch language in word and writing;

You recognize yourself in this:

 • You have a relevant financial education at MBO+/HBO level or similar;
 • You have relevant work experience in a comparable financial position. Experience in a project organization is an advantage;
 • No strict 9 to 5 mentality;
 • With your analytical and numerical insight, you are able to report in detail;
 • You do not get nervous about ad-hoc issues including corresponding deadlines;
 • Experience with Excel;
 • You are accurate and have a hands-on mentality, yet informal, easy going, friendly and determined;
 • Knowledge and experience of AFAS Profit is an advantage;

 

A job

You will get a job for 32-40 hours in an innovative company where no day is the same and where you help build the future of the organization in a pleasant and informal atmosphere.

 

Money

That is certainly not unimportant. Depending on your education and experience, you will earn a competitive salary, with 24 vacation days. The holiday allowance of 8% is added to this and will be paid out in May. In addition, there is a travel allowance and a favourable pension scheme.

 

The Extras

Think of a bonus depending on the operating result and your added value in the company. The company encourages employee development and growth.

There is also the possibility to grab fresh fruit twice a week, at the end of the week some drinks and snacks and of course we received a laptop and a mobile phone at your disposal to be able to perform your function properly. In addition, there are regular informal meetings (drinks, BBQs, summer, and winter events) for you and your colleagues.

 

In short: do you recognize yourself in the requirements? Then choose to work for Van Aalst Group, so that you are assured of a fun, interesting job for now and in the future.

An assessment can be part of the selection procedure

 

Questions related to job content or other work-related questions can be directly asked to Mr. Edwin Visser. He can can be reached at:  epv@vanaalstgroup.com or 078-6221304.

To apply for this job please send us your up-to-date CV and motivation letter to our HR-department (f.a.o. Dominique van der Vos) via recruitment@vanaalstgroup.com

 

Location

Van Aalst Group B.V.
Baanhoekweg 16
Netherlands
NL